Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

 

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

 

İNCELEYİN