Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)

Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü

Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda analiz ve testler yapmak, sertifikasyon ve mesleki eğitimler düzenlemek, sektöre teknik danışmanlık hizmeti vermek, yerli üretime teşvikte bulunarak üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek üzere İzmir’de kurumsal altyapının oluşturulmasıdır.

2014 yılında başlayan proje, 2017 yılında tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasnın ardından, Ege Üniversitesi bünyesinde Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak projenin kurumsal sahipliği tesis edilmiştir. Proje ile kurulan altyapı bu merkez tarafından işletilmektedir.
Merkez hakkında detaylı bilgi edinmek için https://bestmer.ege.edu.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Bütçesi *

48.822.198 TL

Ajans Destek Tutarı *

23.302.835 TL

Proje Ortakları

Bu projede ortak bulunmamaktadır.

* Günümüz rakamlarıyla

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.