Aliağa Limanları Ulaşım Etüdü Çalıştayı Gerçekleştirildi

Aliağa Limanları Ulaşım Etüdü Çalıştayı Gerçekleştirildi

Aliağa Limanları Ulaşım Etüdü Çalıştayı ilgili kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında ülkemizin en önemli liman bölgelerinden olan Aliağa’da, limancılık faaliyetlerinin gelişimini sürdürmesi açısından kritik önemdeki ulaşım ve lojistik altyapısı konusunda yapılmakta olan etüt çalışmasında gerçekleştirilen analizler ve elde edilen bulgular üzerinde görüşme ve değerlendirmelerde bulunuldu.