2021 Yılı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar

2021 Yılı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar

  • Sözlü Yarışma Sınavı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde Megapol Çarşı Kule 19. Kat 1203/11 Sokak No:5-7 Halkapınar Mahallesi, Konak-İzmir adresinde aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.
  • Adaylar, sınav için belirtilen adreste kendileri için tespit edilen saatte hazır bulunmalıdır. Erken gelen adaylar, kendileri için tespit edilen saate kadar sınavın yapılacağı binaya alınmayacaktır.
  • Salgın koşullarından ötürü adayların sınava tek başlarına gelmeleri gerekmektedir. Adayla birlikte gelen yakınları, sınavın yapılacağı binaya hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
  • Sınav öncesinde uzman ve iç denetçi pozisyonuna başvuran adaylara 30 dakika, destek personel pozisyonuna başvuran adaylara 20 dakika vaka çalışması için hazırlık süresi verilecektir. Adaylar tarafından bu süre zarfında, başvurdukları pozisyon için ilgili mevzuatta tanımlı yetkinlikleri ölçmeye yönelik hazırlanmış vaka çalışması yapılacaktır. Vaka çalışması için adaylara internet erişimi olan bir bilgisayar ile kalem ve not defteri verilecektir.
  • Sınavda aday tarafından vaka çalışmasına ilişkin 5 dakikalık bir sözlü sunum gerçekleştirilecektir.
  • Sunum ve sunuma bağlı olarak sorulan sorulara verilen cevaplar, adayın değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, adayın başarısı sözlü sınav boyunca sorulan tüm sorulara verdiği cevaplar ve gösterdiği performans esas alınarak değerlendirilecektir.

    Sözlü Yarışma Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesini Görüntülemek için Tıklayınız.