2020 Çalışma Programımız Yayımlandı

2020 Çalışma Programımız Yayımlandı

Sürdürülebilir kalkınma hedefi için Yeşil Büyüme ve Mavi Büyüme yaklaşımlarına odaklanarak Yenilik ve Girişimcilik faaliyetlerinden güç alan 2020 yılı çalışma programımız yayımlandı.

 

Sürdürülebilir kalkınma hedefi için Yeşil Büyüme ve Mavi Büyüme yaklaşımlarına odaklanarak Yenilik ve Girişimcilik faaliyetlerinden güç alan 2020 yılı çalışma programımız yayımlandı.

Mavi Büyüme yaklaşımı kapsamında İzmir Bölgesi limanları odağında, bölgenin kıyı ekonomisi potansiyelinin tüm boyutlarıyla harekete geçirilmesi hedeflenirken, Yeşil Büyüme yaklaşımı kapsamında bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikiminin üreticilere ve sanayicilere aktarılması amaçlanıyor. Yenilik ve Girişimcilik çalışmaları ise teknolojiye ve tasarıma odaklanarak mavi ve yeşil büyüme eksenlerini besleyecek şekilde konumlanıyor.

Çalışma programımıza ulaşmak için tıklayın .