2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları

2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2019 Yılı “Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ve “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı”nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2019 Yılı “Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ve “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı”nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programına, Yol Haritaları Bileşeninde 10, Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeninde 7 olmak üzere toplam 17 proje başvurusu yapılmıştır. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde, Yol Haritaları Bileşeninde 6, Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeninde ise 3 adet olmak üzere toplam 9 proje başarılı bulunmuştur. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yaklaşık 4 Milyon TL kaynak sağlanması öngörülmektedir.

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programına ise, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeninde 18, Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeninde 5 adet olmak üzere toplam 23 proje başvurusu yapılmıştır. Değerlendirmeler neticesinde, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeninde 8, Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeninde ise 3 adet olmak üzere toplam 11 proje başarılı bulunmuştur. Bu Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere ise yaklaşık 11,3 Milyon TL kaynak sağlanması öngörülmektedir.

Başarılı proje sahipleri ile Ajansımız arasında gerçekleştirilecek sözleşme imzalarının Ocak ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

KARE01 (Yol Haritaları Bileşeni) başarılı projeler listesi için tıklayınız.

KARE02 (Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni) başarılı projeler listesi için tıklayınız.


Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

HAVZA01 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni) başarılı projeler listesi için tıklayınız.

HAVZA02 (Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni) başarılı projeler listesi için tıklayınız.