2019 Mali Destek Programları Başvuru Süresi Sona Erdi

2019 Mali Destek Programları Başvuru Süresi Sona Erdi

Ajansımızca 12.06.2019 tarihinde ilan edilmiş olan KARE ve HAVZA mali destek programlarının başvuru süresi 06.09.2019 saat 23:59 itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Başvuruların tamamlanabilmesi için KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin, son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde e-imza ile imzalanması, e-imza ile imzalanmadığı hallerde ise başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 13 Eylül 2019 saat 17:00’ye kadar Ajansımıza elden ya da posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.