Transformation to Information Society and Information and Communication Technologies

We provided a total of 14.913.647 TL to 34 projects to accelerate the transformation process of İzmir into an information society and to disseminate the applications that will support this process. We helped enterprises to develop quality information and communications technologies in designated priority areas to serve this purpose.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2014 / 21:00

Kimler Başvurabilir?

  • İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi
  • İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi
  • Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

  • Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
  • İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması
  • Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

  • Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapan projeler arasından bulunan projeler arasından 34 tanesi başarılı bulunarak sözleme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ

Proje Bütçesi

HAVZA01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni HAVZA02 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 75.000 TL / 750.000 TL 75.000 TL / 750.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %50