GreenTech İzmir, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını buluşturmaya devam ediyor!

Dijital ortamda gerçekleşecek buluşmaya, Türkiye’nin her yerinden yeşil teknoloji startupları ve kurumsal aktörleri bekliyoruz

GreenTech İzmir continues to bring corporate actors and green technology startups together!

We accept applications of green technology startups and corporates from all over Turkey for the online program

GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

  • Değişime daha hızlı uyum sağlamak
  • Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak
  • Birlikte dönüşmek
  • Birlikte daha hızlı büyümek
  • Sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını bir araya getiriyoruz.

 

Küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe birlikte katkı vermek ve iş birliğinin ilk adımlarını atmak için buluşuyoruz. Kurumsal aktörlerle startupların iş birliği, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için olmazsa olmaz. Ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan iş birliği için ön koşul ilk teması sağlamak. Kurumsal aktörlerle buluşmaya hazır yeşil teknoloji startuplarının işbirliği için gereken hazırlığı ve ilk görüşmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Gereken hazırlığı sağlamak üzere programa başvurusu kabul edilen startupları online girişimcilik kampına alıyoruz. Hazırlık kampı sonrasında startupları yenilikçi ürün/hizmetlerini sunmak üzere kamu kurumları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve büyük şirketler gibi kurumsal aktörlerle Demo Day etkinliğinde buluşturuyoruz.

İlki 2018 yılında İzmir’den startupların katılımıyla düzenlenen Program, 2019 yılında tüm Türkiye’den startupların katılımına açıldı ve yoğun ilgi gördü. 2020 yılında çevrimiçi ortama taşınan etkinliğe akademik girişimcilik modülü eklendi. Her yıl yeniliklerle devam eden programın 2021 yılında dahil edilen tarım girişimciliği bileşeniyle etki alanını genişletmesi hedefleniyor.

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

We bring together corporate actors and green tech startups

  • to adapt with the change faster
  • to take advantage from the opportunities of the new technologies in advance
  • to transform together
  • to grow together
  • to create value in the context of sustainability together

 

We meet to take the first steps of the collaboration in order to contribute to sustainability which is one of the most important global challenges in the 21st century. Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. That’s why we meet to take the first steps of this engagement. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc. We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and startups. To this aim, we take the startups whose applications are accepted to the online boot camp. After the boot camp, we bring startups together with corporate actors such as public institutions, municipalities, organized industrial zones and large companies at the Demo Day event to present their innovative products/services.

GreenTech İzmir, first launched in 2018 with the participation of startups from İzmir, was opened to the participation of startups from all over Turkey in 2019 and attracted great interest. Next year, the event was moved to online platform and an academic entrepreneurship module was included. Growing with innovations every year, the agricultural entrepreneurship component is now integrated to GreenTech İzmir which aims to expand its sphere of influence in 2021 as well.

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Faaliyet Alanı
■ Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temasında çalışan startuplar
■ Gıda, tarım ve su teknolojileri temasında çalışan startuplar

Startup Aşaması
■ Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve kavram kanıtlama)
■ Prototip Aşaması
■ Erken Ticarileşme Aşaması
■ Olgunluk Aşaması

APPLICATION CRITERIA

 

Activity Area
■ Startups working on green technologies and sustainability
■ Startups working on food, agriculture and water technologies

Startup Phase
■ Project Phase (Technology validation and proof of concept)
■ Prototype Phase
■ Early stage of commercialization
■ Maturity Stage

NEDEN KATILMALI?

 

Kurumsal Aktörler
■ İnovasyona, yeni fikirlere, yeni projelere erken erişen olmak
■ Geleneksel iş modellerinden çıkmak ve şirket içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
■ Gelecek stratejilerini, henüz süreçlerine dahil etmedikleri yeni teknoloji alanlarını yakından izleyerek şekillendirmek
■ Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yaratılacak özgün değere yeni bir modelle katkı vermek

Startuplar
■ Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
■ Kurumsal aktör ağına girmek
■ Müşteri ve pazar doğrulama
■ Ar-Ge işbirliği olasılıkları
■ Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
■ Yatırım ve satış olasılıklarını değerlendirebilmek
■ Altyapı, test olanağı gibi kaynaklara erişim olasılıkları

WHY ATTEND?

 

Corporates
■ To access new ideas and innovative projects beforehand
■ To transform the traditional business models and accelerate the innovations within the company by open innovation and collaboration
■ To shape the future company strategies through following new technology fields and ideas
■ To contribute to the sustainability and to unique value creation in Turkey through a new engagement initiative

Startups
■ Technical feedback on your product and the market
■ To get involved in corporate network
■ Market and customer validation
■ R&D collaboration possibilities
■ Come together with potential customers
■ Investment possibilities
■ Access to infrastructure

TAKVİM | CALENDAR

15 Eylül – 27 Ekim | 15 September – 27 October 2021 
Başvurular
——
Applications

10 Kasım | November 2021
Hazırlık Kampı (Online)
——
Boot Camp (Online)

1 Aralık | December 2021
Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü (Online)
——
Demo Day (Online)

BAŞVURU | APPLICATION

15 Eylül – 27 Ekim | 15 September – 27 October 2021

GreenTech İzmir 2021 Programı başvuru süreci sona ermiştir.
——
Application period has ended. Thank you for your attention!

İLETİŞİM | CONTACT