Türkiye’nin her yerinden yeşil teknoloji startupları ve kurumsal aktörleri İzmir'de buluşuyor.

We bring together corporate actors and green tech startups in İzmir.

GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

■ Değişime daha hızlı uyum sağlamak
■ Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak
■ Birlikte dönüşmek
■ Birlikte daha hızlı büyümek
■ Sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını bir araya getiriyoruz.

Küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe birlikte katkı vermek ve iş birliğinin ilk adımlarını atmak için buluşuyoruz. Kurumsal aktörlerle startupların iş birliği, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için olmazsa olmaz.  Ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan iş birliği için ön koşul ilk teması sağlamak. Kurumsal aktörlerle buluşmaya hazır yeşil teknoloji startuplarının işbirliği için gereken hazırlığı ve ilk görüşmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Gereken hazırlığı sağlamak üzere programa başvurusu kabul edilen startupları online girişimcilik kampına alıyoruz. Hazırlık kampı sonrasında startupları yenilikçi ürün/hizmetlerini sunmak üzere kamu kurumları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve büyük şirketler gibi kurumsal aktörlerle Demo Day etkinliğinde buluşturuyoruz.

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

We bring together corporate actors and green tech startups

■ to adapt with the change faster
■ to take advantage from the opportunities of the new technologies in advance
■ 
to transform together
■ 
to grow together
■ 
to create value in the context of sustainability together

We meet to take the first steps of the collaboration in order to contribute to sustainability which is one of the most important global challenges in the 21st century. Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. That’s why we meet to take the first steps of this engagement. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc. We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and startups. To this aim, we take the startups whose applications are accepted to the online boot camp. After the boot camp, we bring startups together with corporate actors such as public institutions, municipalities, organized industrial zones and large companies at the Demo Day event to present their innovative products/services.

GREENTECH İZMİR 2019

 

Türkiye’deki yeşil teknoloji startupları ve bu startupların ürün ve hizmetleriyle ilgilenen kurumsal aktörleri bir araya getiren ve iş birliklerini hızlandıran GreenTech İzmir 2019 Programı, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Endeavor Türkiye, Redis Innovation, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), GCIP-Türkiye, Hello Tomorrow Türkiye ve İzmir’deki tüm teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri iş birliğiyle gerçekleşti.

Değişime daha hızlı uyum sağlamak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan faydalanmak ve sürdürülebilir değer yaratmak için, büyük şirket, kamu kurumu, belediye, organize sanayi bölgesi, serbest bölge gibi kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını İzmir’de bir araya getiren ve 2019 yılında ikincisi düzenlenen programın final buluşmasında, tüm Türkiye’den belli kriterler çerçevesinde seçilen 18 startup kurumsal aktörler ile bire bir görüşmeler yaptı. Etkinlikte KOSGEB ve TÜBİTAK yetkilileri de yer alarak, startuplara yönelik destekleri hakkında bilgiler aktardı.

2018 yılında ilk defa açılan program sadece İzmir’deki startupları kapsarken 2019 yılında etki alanı genişletilerek tüm Türkiye’deki yeşil teknoloji startuplarını kapsadı.

GREENTECH İZMİR 2019

 

GreenTech İzmir brings together green technology startups and corporate actors interested in their products and services and accelerates their cooperation. In 2019, it was organized by İzmir Development Agency in collaboration with İzmir Metropolitan Municipality, Endeavor Turkey, Redis Innovation, EPİAŞ, GCIP-Turkey, Hello Tomorrow Turkey and technology development zones, technology transfer offices and incubation centers in İzmir.

In order to adapt to change faster, to benefit from the opportunities offered by new technologies and to create sustainable value, the event brought together corporate actors such as large companies, public institutions, municipalities, organized industrial zones, free zones and green technology startups. On the Demo Day dated June 28, totally 18 startups from all over Turkey promoted their products and held one-to-one meetings with corporate actors. Representatives form KOSGEB and TUBITAK gave information about their grant schemes for startups.

While the program, which was opened for the first time in 2018, was only for green technology startups in Izmir, it expanded its scope in 2019 and opened to applications from all over Turkey. Startups named Phototherma Hybrid Solar Panel, Loggma, Toplio, Aqualg Biyoteknoloji, icywave, Car4Future, Talyum System, Pointek, Laska Energy, PranaGEO, Lucida Solar, Magic Tap Pump, Smart Garden, NanomatTR, IWrobotX, Aqua Vision Energy, Enio and Ecological Leather took place.

İLETİŞİM | CONTACT