GreenTech İzmir, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını buluşturmaya devam ediyor!

GreenTech İzmir continues to bring corporate actors and green technology startups together!

GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

■ Değişime daha hızlı uyum sağlamak
■ Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak
■ Birlikte dönüşmek
■ Birlikte daha hızlı büyümek
■ Sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını bir araya getiriyoruz.

Küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe birlikte katkı vermek ve iş birliğinin ilk adımlarını atmak için buluşuyoruz. Kurumsal aktörlerle startupların iş birliği, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için olmazsa olmaz.  Ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan iş birliği için ön koşul ilk teması sağlamak. Kurumsal aktörlerle buluşmaya hazır yeşil teknoloji startuplarının işbirliği için gereken hazırlığı ve ilk görüşmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Gereken hazırlığı sağlamak üzere programa başvurusu kabul edilen startupları online girişimcilik kampına alıyoruz. Hazırlık kampı sonrasında startupları yenilikçi ürün/hizmetlerini sunmak üzere kamu kurumları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve büyük şirketler gibi kurumsal aktörlerle Demo Day etkinliğinde buluşturuyoruz.

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

We bring together corporate actors and green tech startups

■ to adapt with the change faster
■ to take advantage from the opportunities of the new technologies in advance
■ 
to transform together
■ 
to grow together
■ 
to create value in the context of sustainability together

We meet to take the first steps of the collaboration in order to contribute to sustainability which is one of the most important global challenges in the 21st century. Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. That’s why we meet to take the first steps of this engagement. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc. We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and startups. To this aim, we take the startups whose applications are accepted to the online boot camp. After the boot camp, we bring startups together with corporate actors such as public institutions, municipalities, organized industrial zones and large companies at the Demo Day event to present their innovative products/services.

GREENTECH İZMİR 2020

 

Yeşil teknoloji alanında çalışan startuplar ile bu konudaki çalışmaları takip eden kurumsal aktörleri bir araya getiren ve iş birliklerini hızlandıran GreenTech İzmir 2020 Programı, İzmir Kalkınma Ajansı, ReDis Innovation, Yerli Yeşil Yeni, Endeavor Türkiye ve GCIP Türkiye iş birliğiyle online olarak gerçekleşti.

Yeşil teknolojilerdeki gelişmelerden yola çıkarak hem yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirmek hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı koymak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler, sanayi bölgeleri, teknoparklar ve büyük şirketler gibi kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını çevrimiçi ortamda bir araya getiren ve 2020 yılında üçüncüsü düzenlenen programda, tüm Türkiye’den belli kriterler çerçevesinde seçilen 11 startup girişimleri ve ürünleri hakkında bilgi verdi, kurumsal aktörlerin sorularını yanıtladı.

GreenTech İzmir’de geliştirdikleri yeşil teknoloji girişimlerini ve ürünlerini tanıtan startuplar AnadOlive, Bacsolution, Biolive, Car4Future, Ecowatt, Integra, Momentum Ar-Ge, Smart Garden, Solar Roof Track, Triangle Renewable Enerji, Üstün Enerji olurken çok sayıda kamu kurumu, yerel yönetim, sanayi ve ticaret odası temsilcilerinin yanı sıra İnci Holding, Tüpraş, Tekfen gibi kurumsal aktör temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

GREENTECH İZMİR 2020

 

GreenTech İzmir brings together green technology startups and corporate actors interested in their products and services and accelerates their cooperation. In 2020, it was organized online by İzmir Development Agency in collaboration with ReDis Innovation, Domestic-Green-Novel Platform, Endeavor Turkey and GCIP-Turkey.

In order to utilize the opportunities offered by new technologies and contribute to sustainable development, GreenTech İzmir brought together green technology startups with corporate actors such as public institutions, local governments, chambers of industry and commerce, industrial zones, technoparks as well as large companies.

On the Demo day dated November 27, totally 11 startups promoted their products and held one-to-one meetings with corporate actors such as İnci Holding, Tüpraş, Tekfen, Anadolu Group. On the other hand, the startups named AnadOlive, Bacsolution, Biolive, Car4Future, Ecowatt, Integra, Momentum R&D, Smart Garden, Solar Roof Track, Triangle Renewable Energy, Ustun Energy took part in the event.

İLETİŞİM | CONTACT