Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Başvuruya Açıldı!

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Başvuruya Açıldı!

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuruya açıldı!

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen Programa başvurular iki aşamalı olarak aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek:

I.AŞAMA – Proje Fikirlerinin Toplanmasi

22 Şubat 2021         Proje Ön Bilgi Formu teslimi için son gün

5 Mart 2021              Geliştirilmeye Uygun Projelerin İlanı

 

II. AŞAMA – Proje Fikirlerinin Geliştirilmesı

8-26 Mart 2021        Proje Geliştirme Çalışmaları

9 Nisan 2021            Seçilen Projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Gönderilmesi

Ayrıntılı bilgi, program detayları ve başvuru belgeleri için tıklayınız.