Kalkınma Ajansları Covid-19 ile

Mücadele ve Dayanıklılık Programı

covid

SON BAŞVURU TARİHİ

30 Nisan 2020 / 17:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

30 Nisan 2020 / 19:00

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Covid-19 önlemleri nedeniyle Programa ilişkin tüm bilgilendirme ve değerlendirme süreçleri elektronik ortamda yürütülecektir.

 

Program başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Başvurunun KAYS üzerinde tamamlanmasından sonra ivedilikle taahhütnamenin e-imza ile sistem üzerinden imzalanması ya da ıslak imzalı halinin elektronik ortamda İzmir Kalkınma Ajansı’na iletilmesi gerekmektedir.

Program Öncelikleri

Kimler Başvurabilir?

  1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
  2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
  3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

✔ Valilik, İl ve Bölge Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları
✔ Üniversiteler
✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
✔ Özel Sektör Kuruluşları
✔ İş Dünyası Dernek ve Vakıfları

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 15.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 500.000 TL / 2.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için asgari %25 - azami %100
Kâr Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler için asgari %25 - azami %90
Proje Süresi 3 Ay

Dokümanlar

Başvuru Rehberi

Başvuru Formu ve Ekleri

Değerlendirme Süreci

Ön Başvuru
Her Ayın 1-15. Günleri Arasında Yapılır.