İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Güdümlü Projesi

Ajansın 2014 yılı güdümlü projelerinden biri olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen “İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir)” projesi ile laboratuvardan hasta yatağına biçiminde adlandırılan zincirde, önemli unsurların bir araya getirilerek “tek durak” kavramı ile yaşama geçirilmesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda İzmir’in sağlık girişimleri ve inovasyonunda düğüm noktası olmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

 

Toplam bütçesi 9.240.000 TL olan ve % 75’i Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında, kalite kontrol yönetimi ve sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi ile tıbbi cihaz, ilaç vb. üretim alanlarında zaman ve maddiyat kaybının önlenmesini, akredite laboratuvarlar vasıtasıyla akredite edilmiş testlerin Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesini ve neticede İzmir’in sektörde etkili bir merkez konumuna gelmesini amaçlayan, Bioİzmir koordinasyon binası ile kalite kontrol ve sertifikasyon laboratuvarlarından oluşan merkez hizmete girmiştir.