İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi Çevrimiçi Çalıştayı

İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi Çevrimiçi Çalıştayı

Ajansımız tarafından Piri Reis Üniversitesi iş birliği ile başlatılan İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştayda liman ve deniz taşımacılığı ekosistemindeki kamu, üniversite ve özel sektörden bürokratlar, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen dört oturumda, İzmir limanları ve deniz taşımacılığını etkileyen riskler ve fırsatlar, limanların akıllı ve yeşil dönüşümü, lojistik yönetimi ve çok modlu taşımacılığın entegrasyonu gibi konular ele alındı. Çalıştayı takip edecek saha boyutunu da içerecek çalışmalarla devam edecek sürecin sonunda ortaya çıkacak strateji ile dünyada değişen deniz taşımacılığı eğilimlerine göre İzmir Bölgesi liman ekosisteminin gelişimi ve sürdürülebilirliği için bir yol haritası ortaya çıkarılmış olacak.

Oturum-1: İZMİR LİMANLARI AÇISINDAN DENİZ TAŞIMACILIĞI

Oturum kapsamında deniz taşımacılığına ilişkin mevcut durum İzmir Limanları (İzmir Alsancak Limanı, Aliağa Limanları, Çeşme Limanı ve Çandarlı Limanı) ile birlikte ele alındı. İzmir bölgesi limanlarının mevcut durumu ve gelişimine ilişkin tespitler, bunlara ilişkin yatırım ve diğer çalışmalar, dünya deniz taşımacılığındaki eğilimler, taşımacılığın arz talep dengesi, mevcut değişim dinamikleri ve beklentiler, küresel deniz taşımacılığı sektöründe konsolidasyon ve limanlara yansımaları gibi konular tartışıldı. İzmir bölgesi limanlarının ve bölge ile rakip konumda olabilecek diğer limanların ve liman kümelerinin performansları, rekabet için öne çıkan imkân ve kabiliyetler tartışılan konular arasındadır.

 

Oturum-2: İZMİR LİMANLARI GELECEK ÖNGÖRÜLERİ- RİSKLER VE BEKLENTİLER

Oturum kapsamında deniz taşımacılığına ilişkin gelecek öngörüleri İzmir Limanları (İzmir Alsancak Limanı, Aliağa Limanları, Çeşme Limanı ve Çandarlı Limanı) açısından irdelendi, bölge limanlarının geliştirilmesi için farklı öngörüler tartışıldı. Gelecek öngörülerinin ne olduğu, bunlara ilişkin altyapı, üstyapı, insan kaynağı gibi konularda yapılacak yatırımlar, finans, işletme ve ekonomik fayda boyutları ile ele alındı. Limanları ve yük akışlarını etkileyecek ulusal-uluslararası ölçekteki büyük projelerin, İzmir ve hinterlandı ile ilişkileri ele alınmıştır.

 

Oturum-3: LİMAN EKONOMİSİ, LOJİSTİK VE FIRSATLAR

Oturum kapsamında bölge ekonomisinin bir parçası olarak liman ekonomisinin gelişimine yönelik fırsatlar tartışıldı. Yatırımlar, yönetimsel unsurlar, insan kaynağı, işbirliği, pazarlama gibi unsurlar yanı sıra liman ekonomisini etkileyen unsurlar olarak limanlar ile lojistik ve tedarik zinciri özel olarak ele alındı. Kemalpaşa lojistik köyü, TCDD lojistik imkânları gibi bölgemiz lojistik unsurlarının İzmir limanları ile ilişkileri, modlar arası taşımacılık imkânları açısından değerlendirmeler, lojistik merkezlerinin daha etkin olarak çalışması için ihtiyaçlara dair tespitler, limanlarımızın rekabetini ve hinterlant ile ilişkisini etkin ve verimli olarak desteklemek için lojistik açıdan yapılabilecek ilave çalışmalar ve ihtiyaç duyulan yatırımlar, bunlara dair işletme modelleri, teknolojiler vs. üzerine konuşuldu.

 

Oturum-4: LİMANLARDA AKILLI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Limanların geleceğini etkileyen, hem verimlilik hem de rekabet açısından önem arz eden yenilik ve sürdürülebilirlik bağlamındaki unsurlar oturum kapsamında ele alındı.  İzmir limanlarına uygun akıllı ve yeşil dönüşüm stratejileri, limanlarda kullanılan mevcut altyapılar ve bilgi sistemleri, bunların kulanım etkinlikleri, dijitalleşmenin artmasıyla beraber ortaya çıkan siber güvenlik ihtiyaçları değerlendirildi.  Yeşil liman talepleri ve ihtiyaç öngörüleri, bölgesel kirlilikte limanların rolü ve değişim ihtiyaçları, limanlarda dönüşüm talepleri ve ekonomik beklentiler, yeşil büyüme konseptinde doğan sorumluluklar, IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) talepleri ve uluslararası hedefler yönüyle yeşil değişim etkileri ile limanlarda enerji verimliliği ve enerji yönetimi uygulamaları tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

İZMİR BÖLGESİ LİMANLARI GELİŞİM STRATEJİSİ ÇALIŞMASI ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI

26 Kasım 2020 Perşembe

 

10.00 – 10.10 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Mehmet YAVUZ, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Oral ERDOĞAN, Piri Reis Üniversitesi Rektörü

 

10.10 – 10.15 ÇALIŞMA BİLGİLENDİRME SUNUMU
Cangül KUŞ, İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı

 

10.15 – 10.55 Oturum-1: İZMİR LİMANLARI AÇISINDAN DENİZ TAŞIMACILIĞI
MODERATÖR:

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Piri Reis Üniversitesi Rektörü

Panelistler:

Yusuf ÖZTÜRK

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Alp ÇAPA

ARKAS Liman ve Terminal İşletmeleri Direktörü

Mert YAYGEL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı

 

10.55 – 11.35 Oturum-2: İZMİR LİMANLARI GELECEK ÖNGÖRÜLERİ – RİSKLER VE BEKLENTİLER
MODERATÖR:

Prof. Dr. Funda YERCAN

Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Panelistler:

Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa TANYERİ

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri

İbrahim TOSUNOĞLU

MSC Gemi Acenteliği A.Ş. Yurtdışı Terminaller Koordinatörü

 

11.45 – 12.55 Oturum-3: LİMAN EKONOMİSİ, LOJİSTİK VE FIRSATLAR
MODERATÖR:

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

Piri Reis Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Panelistler:

N. Burak ERDEN

Socar Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. Ticaret Direktörü

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Işık Özge YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

 

12.55 – 13.35 Oturum-4: LİMANLARDA AKILLI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM
MODERATÖR:

Prof. Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Panelistler:

Bülent SÖNMEZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü

Özer ARICA

NEMPORT Genel Müdür Yardımcısı

Melih SABANCIOĞLU

YALCO Dış Ticaret İş Geliştirme Müdürü