Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak giriniz.

  Aşama 1

  Aşama 2

  Ürününüzün TRL seviyesi 4 ve üzeri mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Ürününüzün TRL seviyesi 6 ve üzeri mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Ürününüzün TRL seviyesi 6 ve üzeri mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Daha önce yürütmüş ve tamamlamış olduğunuz hızlandırma kampı benzeri en az bir projeniz var mı?
  EvetHayır

  Başvuru Formu

  1. Başvuru Sahibi Firma/Kurum Bilgileri

  Firma/Kurum Ünvanı

  Faaliyet Sektörü (Varsa NACE kodu belirtilmelidir.)

  Kuruluş Tarihi

  Personel Sayısı

  Var ise, Sahip Olunan Marka, Patent, Coğrafi İşaret vb. (Doldurulması Zorunlu Değildir.)
  Var ise, Teknolojinin Ticarileşmesine Yönelik Yürütülmüş Hızlandırma Kampı vb. Projeler (Doldurulması Zorunlu Değildir.)

  Var ise, Sahip Olunan Sertifika ve Belgeler (Doldurulması Zorunlu Değildir.)

  İletişim Adresi

  İletişim Numarası

  İletişim E-posta Adresi

  Başvuru İletişim Kişisi ve Bilgileri (Unvan, Telefon, E-posta)


  2. Proje Önerisi

  Faaliyet/Üretim Konusu Hakkında Bilgiler (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Başvuruya Konu Olan İhtiyacın/Sorunun Tanımı (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Sorunun/İhtiyacın Giderilmesi için Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Proje Sonunda Elde Edilecek Sonuçlar/Çıktılar (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Proje Kapsamındaki Faaliyetleri, Faaliyetler için Gereken Süre ve Bütçe
  500

  Beyan ve Taahhüüt

  “İzmir Kalkınma Ajansı’na yaptığımız bu başvuru ile Ajans tarafından destek programı dâhilinde uygulanacak tüm meri mevzuat hükümlerini uymayı ve uygulamayı kabul ve taahhüt ettiğimizi, verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun saptanması halinde, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bu konuda alınacak kararlara ve uygulanacak yaptırımların tarafımıza doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımızın bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz.”

  Yetkili Kişi Bilgileri

  Adınız Soyadınız

  Ünvanınız

  Başvuru Tarihi
  "Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'na başvuru yapmak için Ajansımız tarafından belirlenen objektif kriter setleri çerçevesinde kurumunuzun uygun başvuru sahibi olması ve projenizin program hedef öncelikleri ile uyumlu olması beklenmektedir.

  Program Hedefi, Öncelikleri ile Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları sayfasına ulaşmak için tıklayınız"