loading Yükleniyor...

Yeşil Büyüme

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.
2020 Çalışma Programı
yenilik ve girişimcilik

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği günümüzde İzmir için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu nedenle İzmir Kalkınma Ajansı olarak iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirerek yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve üretimde kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların geliştirilmesine destek veriyoruz. 

Çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla üreticilere ve sanayicilere bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini aktarmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, İzmir'in tarım ve sanayi üretimi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki yüksek potansiyelinin destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Sağlanan Destekler

.

55 Temiz Enerji Odaklı Proje
87M TL Mali Destek
rekabetci sektorler

“Best for Energy” Projesi

Ajansımızın BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) başlıklı projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmektedir. Projeyle İzmir’de sürdürülebilir enerji sektörü firmalarının desteklenerek küresel rekabet seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

Ajansımızın yeşil büyüme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği öncü çalışmalardan biri olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı İzmir’deki sanayi kuruluşlarının üretimlerini daha az kaynak kullanarak çevreye daha duyarlı hale getirmelerini teşvik etmek amacıyla yürütülmüştür. Program kapsamında 4 pilot uygulama gerçekleştirilmiş, sonrasında çıktıları yaygınlaştırma çalışmalarına geçilmiştir.

Program Ajansımız ve TTGV ile hazırlanan “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi”nin çıktıları ile oluşturuldu. Program sürecinde pilot firmalara eğitimler verildi, temiz üretim etütleri hazırlandı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda örnek teşkil edecek verimli hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılmasına yönelik kazanımlar elde edildi.

TUZ KULLANIMINDA AZALMA TUZ KULLANIMINDA AZALMA
125,8 ton/yıl
CO 2 SALINIMDA AZALMA CO2 SALINIMDA AZALMA
7.285 ton/yıl
ATIK SU MİKTARINDA AZALMA ATIK SU MİKTARINDA AZALMA
27.049 m3/yıl
KATI ATIK MİKTARINDA AZALMA KATI ATIK MİKTARINDA AZALMA
321 ton/yıl
KİMSAYAL TASARRUF KİMYASAL TASARRUFU
57.6 ton/yıl
SU TASARRUF SU TASARRUFU
71.049 m3/yıl
ENERJİ TASARRUF ENERJİ TASARRUFU
837,8 TEP*/yıl
HAMMADDE TASARRUF HAMMADDE TASARRUFU
100 ton