loading Yükleniyor...

2019 Mali Destek Programları Başvuru Süresi Sona Erdi

09 Eylül 2019

Ajansımızca 12.06.2019 tarihinde ilan edilmiş olan KARE ve HAVZA mali destek programlarının başvuru süresi 06.09.2019 saat 23:59 itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Başvuruların tamamlanabilmesi için KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin, son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde e-imza ile imzalanması, e-imza ile imzalanmadığı hallerde ise başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 13 Eylül 2019 saat 17:00’ye kadar Ajansımıza elden ya da posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.