×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN

Toplum ve İstihdam

İnsana ve topluma yapılan yatırımı kalkınmanın temeli olarak görüyoruz.

2014 - 2023 BÖLGE PLANI
Image

Günümüzde kalkınmanın odağına insan ve toplum yaşantısını koyan, sosyal yapı ve koşulları geliştirerek kalkınmaya katkı sunan yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Güçlü bir kalkınmanın temel dayanaklarından olan güçlü bir toplumun sağlanması ancak, toplumun tüm kesimlerinin, eğitim ve istihdam olanaklarından eşit şekilde faydalanabilmeleri ile mümkündür.

Bu doğrultuda, özel politika gerektiren gruplar için eğitim ve istihdam olanaklarını geliştirecek ve sosyal içerme alanında faaliyet gösteren yapıları güçlendirecek planlamalar yapmakta ve bu planları hayata geçirmeye yönelik faaliyetler yürütmekteyiz.

Strateji ve Analizler

 • 2012

  Sivil Toplum Araştırması

  İzmir sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tespit eden ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içeren bu çalışma, ajansımız ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanmıştır.

  İNCELEYİN →
 • 2014

  Kent Koleji İş Gücü Analizi

  İzmir sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tespit eden ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içeren bu çalışma, ajansımız ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanmıştır.

Sağlanan Destekler


İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

152

Toplum Odaklı Proje

88M

TL Mali Destek

Etkinlikler