×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN

Temiz Enerji Temiz Teknoloji

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

2014 - 2023 BÖLGE PLANI
Image

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedilmesi, sürdürülebilirlik konusunu İzmir için çok önemli kılmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmekteyiz. Bu stratejilerin hayata geçirilmesi, döngüsel ekonomi kavramı çerçevesinde üretim ve tüketim süreçlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı olarak eko-verimlilik, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir üretim faaliyetlerini, sanayinin rekabet gücünün artırılması hedefinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Temiz enerji ve temiz teknolojilerin İzmir’de yaygınlaşması aynı zamanda bölgesel ekonominin güçlenmesine, ihracat, sermaye büyüklüğü ve işgücü artışına doğrudan etki etmektedir.

Strateji ve Analizler

 • 2013

  İzmir Yenilenebilir Enerji Stratejisi

  2013 yılında hazırlanan İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, İzmir’in Yenilenebilir Enerji alanındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

  İNCELEYİN →
 • 2013

  Temiz Üretim (Ekoverimlilik) Stratejisi

  Eko-verimlilik uygulamaları aracılığıyla üretim verimliliğini sağlamak için bölgede konuya ilişkin mevcut durum ve atılması gereken adımları içermektedir.

  İNCELEYİN →
 • 2014

  Yatırım Tanıtım Stratejisi

  Ajansımızın İzmir'e yabancı yatırım çekmek için tanıtım çalışmalarına odaklanmasına imkân sağlayan stratejide, İzmir’in başarı gösterebileceği yüksek potansiyele sahip iki sektörden biri yenilenebilir enerji olarak belirlenmiştir.

  İNCELEYİN →

Sağlanan Destekler


İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

55

Temiz Enerji Odaklı Proje

87M

TL Mali Destek

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı İzmir’deki sanayi kuruluşlarının üretimlerini daha az kaynak kullanarak çevreye daha duyarlı hale getirmelerini teşvik etmek amacıyla yürütülmüştür. Program kapsamında 4 pilot uygulama gerçekleştirilmiş, sonrasında çıktıları yaygınlaştırma çalışmalarına geçilmiştir.

Program İzmir Kalkınma Ajansı ve TTGV ile hazırlanan “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi”nin çıktıları ile oluşturuldu. Program sürecinde pilot firmalara eğitimler verildi, temiz üretim etütleri hazırlandı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda örnek teşkil edecek verimli hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılmasına yönelik kazanımlar elde edildi.

TUZ

KULLANIMINDA AZALMA

125,8 ton/yıl

CO 2

SALINIMDA AZALMA

7.285 ton/yıl

ATIK SU

MİKTARINDA AZALMA

27.049 m3/yıl

KATI ATIK

MİKTARINDA AZALMA

321 ton/yıl

KİMSAYAL TASARRUF


57.6 ton/yıl

SU TASARRUFU


71.049 m3/yıl

ENERJİ TASARRUFU


837,8 TEP*/yıl

HAMMADDE TASARRUFU


100 ton

“Best for Energy” Projesi

İzmir Kalkınma Ajansının BEST for Energy (Boost- ing Effective and Sustainable Transformation for Energy) başlıklı projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmektedir.

Projeyle İzmir’de sürdürülebilir enerji sektörü firma- larının desteklenerek küresel rekabet seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır. 2017 yılında başlayan proje, ENSİA ortaklığında, Sürdürülebilir Enerji Kümesi için Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması, Enerji Kümesi Tanıtım ve Uluslararasılaştırma Çalışmaları eksenlerinde yürütülmektedir.

Etkinlikler