Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak giriniz.

  Aşama 1

  Aşama 2

  İstihdamınız 10 kişi ve üzeri mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Teknoloji düzeyiniz orta-yüksek ya da yüksek mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Teknoloji düzeyiniz orta-yüksek ya da yüksek mi?
  EvetHayır

  Başvuru Formu

  1. Başvuru Sahibi Firma/Kurum Bilgileri

  Ünvanınız

  Türü/Niteliği (Varsa NACE kodu belirtilmelidir.)

  Faaliyet Sektörü

  Oda/Ticaret Sicil Numarası

  Kuruluş Tarihi

  Personel Sayısı

  Sahip Olunan Marka, Patent, Coğrafi İşaret vb.

  Sahip Olunan Sertifika ve Belgeler

  İletişim Adresi

  İletişim Numarası

  İletişim E-posta Adresi

  Firma Yetkilisi ve Bilgileri (Unvan, Telefon, E-posta)

  Başvuru İletişim Kişisi ve Bilgileri (Unvan, Telefon, E-posta)


  2. Proje Önerisi

  Faaliyet/Üretim Konusu Hakkında Bilgiler (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)

  Başvuruya Konu Olan İhtiyacın/Sorunun Tanımı (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)

  Sorunun/İhtiyacın Giderilmesi için Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)

  Proje Sonunda Elde Edilecek Sonuçlar/Çıktılar (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)

  Proje Kapsamındaki Faaliyetler için Gereken Süre ve Bütçe

  İZKA'dan İstenen Destek Çeşidi ve Tutarı


  Beyan ve Taahhüüt

  Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, proje önerisi kapsamında istenecek ek bilgi ve verilerin sağlanması hususunda işbirliğine açık olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

  Yetkili Kişi Bilgileri

  Adınız Soyadınız

  Ünvanınız

  Başvuru Tarihi
  "Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'na başvuru yapmak için Ajansımız tarafından belirlenen objektif kriter setleri çerçevesinde kurumunuzun uygun başvuru sahibi olması ve projenizin program hedef öncelikleri ile uyumlu olması beklenmektedir.

  Program Hedefi, Öncelikleri ile Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları sayfasına ulaşmak için tıklayınız"