×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN

Kırsal Ekonomi

Sürdürülebilir ve yenilikçi tarımsal üretimin gerçekleştiği, tüm ilçeleri ile kalkınmada üst seviyeye ulaşmış bir İzmir...

2014 - 2023 BÖLGE PLANI
Image

Günümüzde kırsal ekonomi; iklim değişikliği, doğal kaynaklarda kirlilik, gıda güvenliği, büyüme ve kırsal alanlardaki iş imkanları ile ilgili önemli sorunlarla karşı karşıyadır. %33’ü tarım arazisi olan İzmir için bu sorunların aşılması büyük önem taşımaktadır. İzmir ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklarını azaltacak bütüncül ve sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı gereklidir.

Bu bağlamda tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra kırsalda tarım dışı iş imkanlarının çeşitlendirilmesi önceliklerimiz arasındadır.

Strateji ve Analizler

 • 2013

  Yarımada Stratejisi

  İzmir’in batısındaki Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerini içeren yarımada zeytin ve bağ kültürü, kendine özgü tarım deseni ve deniz ürünleri çeşitliliği açısından önemli değerler barındırmaktadır. Çalışma, yerel halkın katkıları ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini tespit etmek ve bu değerleri sürdürülebilir biçimde geliştirmeye yönelik proje fikirleri ortaya koymayı amaçlamıştır.

  İNCELEYİN →
 • 2012

  Su Ürünleri Stratejisi

  Ege Denizi kıyısında 584 km’lik sahil şeridiyle ve sahip olduğu iç su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan İzmir’de sektörün gelişim stratejisi, "İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisinin Oluşturulması" çalışması ile belirlenmiştir.

  İNCELEYİN →

Sağlanan Destekler


İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

150

Kırsal Odaklı Proje

96M

TL Mali Destek

KAPRA Projesi

Proje, Dünya Bankası aracılığı ile yönetilen Japonya Küresel Afet Riski Azaltma ve İyileştirme Fonu’nun (GFDRR) finansal desteğiyle, Küçük Menderes Havzası’nda üretilen temel tarımsal ürünlerin risk analizinin gerçekleştirilmesi ve uyum stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olarak başlatıldı. Ajansın proje faydalanıcısı olduğu bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin, Küçük Menderes Havzası’ndaki tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisini tespit ederek, çeşitli iklim değişikliği senaryoları ışığında bölgedeki temel tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek, tarımın afetlere karşı direncini artırmak, bu sayede bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermektir.

Proje kapsamında, Küçük Menderes Havzası ölçeğinde temel tarımsal ürün/üretim kavramsal ve metodolojik çerçevesi geliştirildi; bu bağlamda havzanın temel tarımsal ürün/üretimleri belirlendi; belirlenen ürün/ üretim tipleri için değer zincirlerinde riskler değerlendirilerek, bu riskler için uyum stratejileri ve çözümlerinin oluşturulması üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların ve temel aktörlerin görüşlerinin alınması amacı ile pek çok kurum ve kuruluşla toplantılar yapıldı. 29 Mart 2018 tarihinde tüm ilgili aktörler Torbalı’da gerçekleştirilen “Küçük Menderes Havzası’nda Kritik Tarımsal Ürünlerin Risk Analizi Projesi Çalıştayı”nda bir araya gelerek projeyi değerlendirdi. Uygulama dönemi Haziran ayında biten KAPRA Projesinin sonuç raporunun 2019 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Etkinlikler