×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.


2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütür. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde İzmir odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlar.

Yerli ve yabancı yatırımcılara liman kenti İzmir’in sunduğu eşsiz yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Yürüttüğü kentsel markalaşma faaliyetleriyle İzmir’i dünya çapında tanınan bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedefler. Çalışmalarını yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürüten İzmir Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı temel alan faaliyetleri ile kaynaklarından en verimli şekilde yararlanan, dinamik bir İzmir için çalışır.

Organizasyon Yapısı


Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı’nın karar organı olan Yönetim Kurulu, İzmir Valisi başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından seçilen diğer üç üyeden oluşur. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversite temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu ise Ajansın danışma organıdır. Ajansın icra organı ise Ajans bünyesindeki farklı çalışma birimlerinin yönetimini sağlayan Genel Sekreterliktir.


Genel Sekreterlik


Image

Dr. Mehmet YAVUZ

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

1984 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2002 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2006 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2007 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’nda planlama uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı...

Ödüller


Image

Doğu Avrupa'nın En İyi Yatırım Tanıtım Ajansı

Ajansımız Site Selection Dergisi tarafından üst üste 5. Kez Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinin “En İyi Bölgesel Yatırım Ajansı" seçildi.

İNCELEYİN →
Image

İZKA, Girişimciliği En Başarılı Teşvik Eden Kurumlar Arasında

Ajansımız “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Projesi” ile kısa listeye seçilen projeler arasında yer almayı başardığı ve büyük ödüle aday...

İNCELEYİN →
Image

Şehir Ödülleri Türkiye 2017

İzmir Kalkınma Ajansı, Şehir Ödülleri Türkiye 2017 Ödül Töreni’nde “En İyi Kalkınma Ajansı” ve “En İyi Destinasyon İletişimi”...

İNCELEYİN →

Uluslararası Üyelikler


KURUMSAL KİMLİK

İzmir Kalkınma Ajansı olarak temel amacımız “İZMİR”in sürdürülebilir “KALKINMA”sında öncü ve etkin bir aktör olmaktır. Bu tanım içerisinde iki önemli kavram ön plana çıkmaktadır. Biri esas konu olan KALKINMA, diğeri ise yetki alanımız olan İZMİR’dir.

Logo İzmir Saat Kulesi formunun modern bir yorumudur. Ajansımızın 7 temel değerini ve Kalkınmayı temsil eden 7 dikey çizgiden oluşmaktadır. Kalkınma kavramını İzmir’in tarihi ile birleştirerek yerel kalkınmanın simgesi olma vizyonumuzu vurgulamaktadır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU →

İZKA E-Bülten üye olun, tüm gelişmelerden önce siz haberdar olun.