loading Yükleniyor...

Renewable Energy and Environmental Technologies

Within the scope of the program, a total of 15 Million TL of resource were granted to the successful renewable energy and environmental technology oriented projects.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 May 2015 / 21:00

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Program kapsamında kar amacı güden kuruluşlar kategorisinde KOBİ’ler ve kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar kategorisinde ise kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, dernek ve vakıflar, kooperatif ve birlikler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 13 tanesi ile sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ 

Proje Bütçesi

 
Kar Amacı Güden Kuruluşlar
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı
75.000 TL / 600.000 TL
75.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %50
     
Dokümanlar