loading Yükleniyor...

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü Proje Desteği, Ajansın proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlık sürecini doğrudan yürüttüğü bir mali destek yöntemidir. Güdümlü Proje Desteği'nde diğer mali destek yöntemlerinden farklı olarak projeler ajansın öncülüğünde başlatılmakta ve yine ajansın öncülüğünde geliştirilmektedir. Ajans, toplam proje maliyetinin en fazla %75'i oranında mali destek sağlayabilir.

Konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projeler olan güdümlü projeler ile bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilmektedir. Proje fikrini oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesi Ajans tarafından ortaya konulmuş bu projeleri uygulayacak muhtemel aktörler de Ajans tarafından bir araya getirilmektedir.

 

Güdümlü Proje Destek Süreci

Güdümlü Proje fikirlerinin ajans öncülüğünde oluşturulması

İlgili kurum ve kuruluşlarla Başlangıç Toplantısı düzenlenmesi

Mutabakat Toplantısı düzenlenmesi

GPD teklifinin KAYS üzerinden Ajansa sunulması

(Gerekliyse) Eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi

Güdümlü proje bilgi formunun YK onayına sunulması

Ajans Çalışma Programına alınmak üzere Bakanlığa gönderilmesi

Bakanlık onayı üzerine GPD fizibilite raporunun hazırlanması

GPD fizibilite raporunun YK ve Bakanlık tarafından onaylanması

Sözleşme imzalanması